پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر

پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر

دانلود پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر

مشخصات فایل

تعداد صفحات 3
حجم 13 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

سنجش منبع کنترل درونی بیرونی راتر: 

      پرسشنامه منبع کنترل راتر توسط راتر برای سنجش انتظارات افراد درباره ی منبع کنترل تدوین و دارای 29 ماده است که هر ماده دارای یک جفت سوال (الف و ب) می باشد. این آزمون ارتباطی با هوش و جنسیت ندارد و برای سنجش منبع کنترل در بزرگسالان تهیه شده است. از 29 ماده این پرسشنامه، 6 ماده به صورت خنثی است (ماده های 27، 24، 19، 14، 8 و 1) که منظور از آزمودن را برای آزمودنی پوشیده نگه می دارند. 23 ماده کلیدی در این آزمون عقاید و باورهای فرد درباره ی ماهیت و طبیعت جهان را اندازه می گیرند. 

 

 

 

 

 

نحوه نمره گذاری پرسشنامه منبع کنترل راتر

برای نمره گذاری علامت ها یا ضربدرهایی را که در 23 ماده کلیدی این مقیاس در مقابل گزینه های مربوط به کنترل درونی زده شده است را شمارش می کنیم، حاصل نمره کل هر فرد نشان دهنده میزان کنترل درونی است و نمره کنترل بیرونی حاصل تفریق نمره کل درونی از 23 (تعداد مواد اصلی) است. ضریب روایی این مقیاس در نمونه های ایرانی با روش کورد – ریچاردسون 7/0 بوده است (غضنفری، 1371؛ به نقل از خدیوی و وکیلی مفاخری، 1390).

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از download

خرید فایل word پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از download

دانلود پروژه پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از download

خرید پروژه پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از download

دانلود فایل پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از download

دانلود پروژه پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از download

خرید پروژه پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از download

دانلود مقاله پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از download

دریافت مقاله پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از download

خرید فایل پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از download

دانلود تحقیق پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از download

خرید مقاله پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از download

دانلود مقاله پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از www

خرید پروژه پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از www

دانلود فایل پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از www

دریافت فایل word پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از www

دانلود فایل پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از www

دریافت فایل word پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از www

دانلود فایل word پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از www

خرید فایل پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از www

دانلود تحقیق پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از www

دانلود پروژه پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از www

خرید کارآموزی پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از www

دانلود مقاله پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از pdf

خرید فایل پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از pdf

خرید فایل پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از pdf

خرید فایل پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از pdf

دانلود فایل پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از word

دریافت فایل پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از word

دانلود فایل پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از word

دانلود تحقیق پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از word

دانلود تحقیق پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از word

خرید فایل word پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از word

دانلود پروژه پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از word

دریافت فایل پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از word

دانلود پروژه پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از word

دانلود پروژه پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از word

دانلود فایل پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از word

دریافت فایل پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از word

دانلود پروژه پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از word

دریافت تحقیق پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از free

دانلود مقاله پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از free

خرید تحقیق پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از free

دانلود پروژه پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از free

دانلود فایل word پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از free

دریافت مقاله پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از free

دانلود فایل پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از free

دانلود فایل پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از free

خرید کارآموزی پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از free

دریافت فایل word پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از free

خرید تحقیق پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر از free


مطالب تصادفی