مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان

مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان

هدف از این تحقیق بررسی مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 51
حجم 236 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

هدف از این تحقیق بررسی مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان می باشد. سال ها پژوهش به وضوح بر نقش مهم هیجان ها در بسیاری از جنبه های زندگی روزانه و همچنین تأثیر آن ها در سازگاری با فشارها و بحران های زندگی صحه گذاشته اند. اساساً هیجان ها واکنش های زیست شناختی هستند که زمانی برانگیخته می شوند که فرد موقعیت را حاوی چالش یا فرصت های مهمی ارزیابی می کند و پاسخ دهی وی را در برابر رویدادهای محیطی عمده منسجم می سازد (گروس و مونوز ، 1995). 

 

 

 

 

 

گروس و تامپسون  (2007) با استناد به پژوهش های مختلف پیشنهاد می کنند که حضور افراد در موقعیتی که آن را مرتبط با اهداف خود می دانند باعث برانگیختگی هیجان ها می شود. بدین شکل که زمانی که فرد در موقعیت مرتبط با اهداف خود قرار می گیرد، فرایندهای توجهی فعال شده و به دنبال آن ارزیابی صورت می گیرد. نظریه های مختلف تعاریف متعددی از این فرایندهای ارزیابی دارند ولی به هر صورت این فرایند باعث تولید پاسخ های هیجانی شده و منجر به تغییراتی در نظام تجربی، رفتاری و عصبی زیستی می گردد.

 

 

 

 

 

 

درباره فقدان تعریف جامعی درباره تنظیم هیجان، هنوز گوناگونی قابل توجهی در تعریف ضمنی این مفهوم مشاهده می شود که توسط نظریه پردازان و پژوهشگران مختلف ارائه می شود (تامپسون، 1994). تنها توجه به این جنبه که تنظیم نامناسب هیجان ناسازگارانه و بالعکس، تنظیم مناسب آن سازنده است، بیش از حد ساده انگارانه به نظر می رسد. ارزش مفهومی تنظیم هیجان این است که وسیله ای برای فهم این موضوع است که چگونه هیجان ها توجه و فعالیت را سازماندهی و کنش های راهبردی دیرپا یا قدرتمند را تسهیل   می کنند تا بر مواضع فایق آیند، مسائل را حل کنند و همزمان نیز منجر به حفظ بهزیستی شوند؛ همان طور که در عین حال ممکن است استدلال و برنامه ریزی را دچار نقص کنند، تعاملات و روابط بین فردی را بغرنج ساخته و سلامت را به مخاطره اندازند (گروس و مونوز، 1995).

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
 تنظیم شناختی هیجان
2 3 تنظیم هیجان 
2 3 1 مبانی تنظیم هیجان 
2 3 2 تعریف تنظیم هیجان 
2 3 3 تنظیم شناختی هیجان
2 3 4 ابعاد تنظیم شناختی هیجان
2 3 5 مدل های تنظیم هیجان
2 3 6 فرایند تنظیم هیجان 
پیشینه تحقیق تنظیم شناختی هیجان
منابع

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از download

خرید فایل word مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از download

دریافت فایل pdf مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از download

دانلود پروژه مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از download

خرید پروژه مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از download

دانلود فایل مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از download

دریافت نمونه سوال مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از download

دانلود پروژه مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از download

خرید پروژه مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از download

دانلود مقاله مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از download

دریافت مقاله مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از download

خرید فایل مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از download

دانلود تحقیق مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از download

خرید مقاله مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از download

دانلود فایل pdf مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از download

دانلود مقاله مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از www

خرید پروژه مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از www

دانلود فایل مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از www

دریافت فایل word مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از www

خرید نمونه سوال مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از www

دانلود فایل مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از www

دریافت فایل word مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از www

دانلود فایل word مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از www

خرید فایل مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از www

دانلود تحقیق مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از www

دریافت فایل pdf مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از www

دانلود پروژه مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از www

خرید کارآموزی مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از www

دانلود فایل pdf مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از www

دانلود کارآموزی مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از www

دانلود مقاله مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از pdf

دریافت پروژه مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از pdf

دانلود فایل pdf مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از pdf

خرید فایل مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از pdf

دانلود فایل pdf مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از pdf

دریافت کارآموزی مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از pdf

دانلود پروژه مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از pdf

خرید تحقیق مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از pdf

دانلود پروژه مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از pdf

دریافت تحقیق مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از pdf

خرید فایل مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از pdf

دانلود پروژه مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از pdf

خرید فایل مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از pdf

دانلود نمونه سوال مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از pdf

دانلود فایل مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از pdf

دانلود کارآموزی مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از word

دریافت فایل مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از word

دانلود فایل مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از word

خرید نمونه سوال مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از word

دانلود تحقیق مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از word

دانلود تحقیق مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از word

خرید فایل word مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از word

دانلود پروژه مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از word

دریافت فایل مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از word

دانلود پروژه مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از word

دانلود پروژه مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از word

دانلود فایل مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از word

دریافت فایل مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از word

دانلود پروژه مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از word

دانلود کارآموزی مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از word

دریافت تحقیق مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از free

دانلود مقاله مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از free

دانلود فایل pdf مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از free

خرید تحقیق مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از free

دانلود پروژه مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از free

دریافت کارآموزی مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از free

دانلود فایل word مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از free

دریافت مقاله مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از free

دانلود فایل مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از free

دانلود فایل مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از free

دریافت فایل pdf مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از free

خرید کارآموزی مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از free

دانلود کارآموزی مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از free

دریافت فایل word مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از free

خرید تحقیق مدل ها و ابعاد تنظیم شناختی هیجان از free


مطالب تصادفی